Hotline hỗ trợ

0123 456789

Đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích khác nhau ở đâu?

Trả lời:
- Đại tràng co thắt là hội chứng ruột kích thích, nhưng hội chứng ruột kích thích không phải là đại tràng co thắt!
 
- Hội chứng ruột kích thích là bệnh ảnh hưởng đến toàn bộ đường ruột, nó bao gồm 2 bệnh là trào ngược dạ dày thực quản và đại tràng co thắt. Đại tràng co thắt có tỷ lệ mắc cao hơn trào ngược dạ dày thực quản, hoặc người bệnh đều có cả 2 bệnh này, ít người chỉ mắc trào ngược dạ dày thực quản. 
 
- Chính vì vậy người bệnh mới có nhầm lẫn đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích là cùng 1 bệnh. Những trên thực tế thì không phải.

Viết bình luận: